Reference - HYUNDAI Motor Manufacturing Czech

 

Provedené práce:

  • implementace IS EFA pro správu TZB
  • převedení dat z původní evidence
  • pasportizace ploch a inženýrských sítí
  • zavedení systému pravidelných činností - revize, údržba, kalibrace