Reference - Institut klinické a experimentální medicíny

 

Provedené práce:

  • implementace IS EFA pro správu zdravotnické techniky
  • převedení dat z původní evidence
  • propojení s evidencí majetku SUMO
  • nasazení rozšířeného žádankového modulu (sesterský modul)
  • implementace objednávkového systému, standardizace objednávky IKEM
  • Provozně technický úsek - zavedení systému pravidelných činností - revize, údržba, kalibrace
  • implementace online-wifi režimu mobilní čtečky mEFA