Reference - Ryvola s.r.o., Praha

 

 

Provedené práce:

  • zavedení help-desku pro komunikaci mezi údržbou a ostrahou v terénu a vedoucím údržby  a kontrolou managementem (žádankový systém) s centrálním serverem pro ČR a SR
  • zavedení systému plánování a sledování revizí, údržby a preventivních prohlídek technologických zařízení budov
  • import a digitalizace údajů objektů a technologického vybavení - stavební objekty a technologická zařízení
  • implementace IS EFA