Reference - Ústav pro péči o matku a dítě

 

 

Provedené práce:

  • implementace IS EFA pro správu zdravotnické techniky
  • převedení dat z původní evidence
  • propojení s evidencí majetku v IS Navision
  • nasazení žádankového modulu
  • implementace objednávkového systému