Reference - Vojenská nemocnice Olomouc

 

 

Stavební část:

 • pasportizace místností, chodeb a schodišť
 • zavedení jednotného systému značení místností a budov
 • standardizace úklidu
 • zaměření vnitřních dispozic stavebních objektů (2 areály)
 • zpracování výkresové dokumentace skutečného stavu stavebních objektů
 • zpracování revizí a pravidelné údržby stavebních objektů
 • implementace IS EFA pro správu stavební části
   

Technologická část:

 • vytvoření převodového můstku pro import dat z účetní evidence do EFA
 • nastavení plánů a provádění pravidelných zákonných úkonů na zdravotnické technice
 • evidence výpočetní techniky, implementace EFA pro správu zdravotnické techniky
 • zavedení help-desku pro hlášení nedostatků, poruch a žádostí na prostředky zdravotnické techniky
 • zavedení systému evidence čárovým kódem