Reference - Vojenský opravárenský podnik 026 Šternberk, s. p.

 

 

Stavební část:

 • implementace IS EFA pro správu stavební část
 • pasportizace stavebních objektů a střech
 • pasportizace ploch a inženýrských sítí
 • pasportizace místností, chodeb a schodišť
 • zavedení jednotného systému značení místností, budov, střech, ploch a inženýrských sítí
 • zaměření areálu, staveb, ploch, inženýrských sítí, vnitřních dispozic staveb
 • zpracování výkresové dokumentace skutečného stavu stavebních objektů, ploch, inženýrských sítí
 • zpracování revizí a pravidelné údržby stavebních objektů
 • nasazení help-desku EFA v oblasti stavebních objektů
   

Technologická část:

 • implementace IS EFA pro správu technologické části
 • digitalizace výrobních technologických zařízení
 • zpracování výkresové dokumentace dispozic a umístění technologických zařízení
 • zpracování revizí a pravidelné údržby technologických zařízení
 • nasazení help-desku EFA v oblasti technologických zařízení