Reference - Frauenthall Automotive s.r.o., Hustopeče

 

 

Stavební část:

 • pasportizace stavebních objektů a střech
 • pasportizace ploch a inženýrských sítí
 • pasportizace místností, chodeb a schodišť
 • zavedení jednotného systému značení místností, budov, střech, ploch a inženýrských sítí
 • zaměření areálu, staveb, ploch, inženýrských sítí, vnitřních dispozic staveb
 • zpracování výkresové dokumentace skutečného stavu stavebních objektů, ploch a inženýrských sítí
 • zpracování revizí a pravidelné údržby stavebních objektů
 • implementace IS EFA pro správu stavební části
   

Technologická část:

 • implementace IS EFA pro správu technologické části
 • digitalizace výrobních technologických zařízení
 • zpracování výkresové dokumentace dispozic a umístění technologických zařízení
 • zpracování revizí a pravidelné údržby technologických zařízení
 • import dat nástrojů z evidence Noris