Informace o systému EFA

Informační systém EFA je naprosto automatizovaný systém řízení v oblasti facility managementu skládající se z následujících částí.

 • Enterprise Asset Management
 • Evidence nemovitého majetku
 • Evidence technologických zařízení
 • Evidence zdravotnické a laboratorní techniky
 • Evidence a plánování revizí, kalibrací
 • Evidence a plánování preventivních prohlídek, údržby a odečtů médií
 • Evidence a plánování oprav
 • Integrovaná elektronická výkresová dokumentace
 • Pasporty budov, střech, místností, inženýrských sítí
 • Katalog fotodokumentace, návodů a dalších dokumentů
 • Help-desk systém žádanek s volitelným webovým rozhraním
 • Evidence problémů a žádanek
 • Objednávky a jejich párování s fakturami
 • Dispečink žádanek, objednávek a došlých faktur

Významné vlastnosti systému EFA, které umožňují jeho reálné využívání

 • Volnost návrhu struktury sledovaných objektů a jejich dat. Sledované objekty tak libovolné definice jako je například místnost, osoba, laboratorní technika, areál.
 • Volnost návrhu termínového plánování libovolných sledovaných činností.
 • Přímé zobrazení originální výkresové dokumentace DWG s interaktivní provázaností na data v databázi

Tyto specifické vlastnosti umožňují reálný rozběh systému EFA u našich zákazníků, klade minimální požadavky na analytické schopnosti odpovědných osob zákazníka. Velkou část procesů je možno dotahovat za chodu a průběžně.

Systémová integrace IS EFA

IS EFA je třívrstvá aplikace poskytující rozhraní k propojení s jinými informačními systémy:

 • databázová vrstva běží na databázovém serveru MS SQL Server (2005 a vyšší) 
 • aplikační vstva běží na aplikačním serveru nebo formou client-server (Windows Server)
 • prezentační vrstva je těžký klient běžící na stanici vyžadující OS Windows (XP/7)


Aplikace jsou postaveny na platformě Microsoft .NET Framework verze 2.0 nebo vyšší.

Podpora provozu IS EFA

Cílem podpory je zajistit průběžný dohled při užívání informačních systémů tak, aby byly v co nejkratším čase řešeny problémy nebo neefektivity vzniklé při provozu.

Podpora zahrnuje:

 • Poskytování informací k IS EFA.
 • Školení koncových uživatelů a předání potřebných informací správci sítě.
 • Instalace softwaru nebo jeho nových verzí.
 • Dohled na místě při zahájení provozu.
 • Poradenství v oblasti zabezpečení dat.
 • Telefonické konzultace v době od 8:00 do 15:00.
 • Řešení incidentů a chybových stavů informačního systému

Implementace informačního systému EFA 

EFA je síťový distribuovaný systém postavený na nejmodernější technologii Microsoft.NET a na robustním databázovém serveru Microsoft SQL Server (2000/2005). Technologie a jeho plná parametrizovatelnost s možností definice a konfigurace vlastních stavebních a technologických entit z něj činí naprosto otevřený systém, který nabízí standardní řešení i pro specifické zákazníky.

Informační systém EFA podporuje tyto základní oblasti:

 • Enterprise Asset management
 • CAD dokumentace
 • Inventarizace
 • Evidence nemovitého majetku
 • Evidence technologických zařízení
 • Evidence a plánování revizí, kalibrací
 • Evidence a plánování preventivních prohlídek, údržby a odečtů médií
 • Evidence a plánování oprav
 • Integrovaná elektronická výkresová dokumentace
 • Pasporty budov, střech, místností, inženýrských sítí
 • Katalog fotodokumentace, návodů a dalších dokumentů
 • Webový help desk systém žádanek 
 • Evidence problémů a žádanek