Venkovní plochy a inženýrské sítě, areály

 • Přehledná ucelená databáze informací o objektech tvoří účinný nástroj pro zajištění maximální efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků na údržbu a opravy i jako podklad pro kalkulace investičních záměrů (stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce).
 • Kontrola stávající výkresové dokumentace areálu, ploch a inženýrských sítí
 • Zaměření situace areálu
  Pokud není k dispozici žádná výkresová dokumentace, provedeme zaměření celého areálu. Předmětem měření jsou budovy, hranice komunikací, chodníků a dalších ploch, pozice stromů, vodní toky atd.
 • Zaměření a zakreslení ploch a sítí, jejich příslušenství a vybavení
 • Zavedení ploch a sítí do systému EFAS a pořízení základních dat
 • Provedení pasportizace předmětných objektů a uložení dat pasportů do systému EFAS
  Pasporty obsahují podrobné údaje o stavu jednotlivých ploch, inženýrských sítí a jejich příslušenství a vybavení. U všech zapsaných prvků je stanovena zbytková životnost, která je určována na základě normované životnosti (spolupráce s ČVUT) a námi zjištěného opotřebení (stavu), který je vyjádřen procentuálně.

  Z dat pasportů je možno vybírat sumární údaje o vybraných plochách (například celkovou plochu všech živičných ploch). Výběry z pasportů je možno také filtrovat dle končících záruk a stavu položek (například vše opotřebené nad 90%).
 • Nastavení údržby a preventivních prohlídek
 • Převod výkresové dokumentace do informačního systému EFAS
  Výkresy pak umožnují tzv. funkci „Vysvíceni“. Stačí pouze kliknout ve výkresu na požadovanou větev (např. kanalizace) a ta se zvýrazní. “Vysvícení“ funguje i obráceně – po výběru větve v seznamu se ve výkresu zvýrazní. Interaktivní grafika funguje obdobně i v případě inženýrských sítí, příslušenství a areálů.