Informace o systému EFAS

Informační systém EFAS je třetí generací našeho IT systému. Začal vznikat v roce 2014 a první implementace proběhla v roce 2017. Aktuálně tímto systémem implementujeme následující okruhy funkcionalit

Moduly EFAS

 • Evidence nemovitého majetku
 • Evidence technologických zařízení
 • Evidence zdravotnické techniky a měřidel
 • Evidence a plánování revizí, kalibrací
 • Evidence a plánování preventivních prohlídek aúdržby
 • Evidence a plánování oprav
 • Integrovaná elektronická výkresová dokumentace CAD DWG
 • Inegrace na CAD výkresy udržované v produktech Autodesku i Graphisoftu
 • BIM výměna dat, integrace na 3D model Autodesk Revit a ArchiCAD
 • Pasporty budov, střech, místností, inženýrských sítí
 • Katalog fotodokumentace, návodů a dalších dokumentů
 • Integrovaný reporting (tabulky, grafy, statistiky)
 • Help-desk žádankový systém
 • Objednávky a jejich párování s fakturami
 • Zaúčtování faktur přijatých
 • Evidence a správa smluv
 • Evidence a správa veřejných zakázek
 • EFASDroid pro ovládání aplikace v Android zařízeních

Nové moduly 2021

 • Logistika léků - mobilní aplikace pro Android
 • Sesterský modul (uživatelské kontroly, použití přístrojů, návody)
 • Sklad údržby
 • Evidence a pohyb náhradních dílů

Významné změny, které obsahuje EFAS oproti předešlé generaci (EFA)

 • Řádově vyšší obecnost.
 • Moderní reporting.
 • Elektronické podepisování dokumentů.
 • Podporuje výkresy vytvářené v ArchiCADu.
 • Podporuje BIM a 3D model budov.
 • Nové datové filtry v seznamech, řádkový filtr v každém seznamu.
 • Uživatelské nastavení seznamů a proporcí formulářů.
 • Propracované workflow.
 • Uživatelská definice celých formulářů.
 • Kompetence na jednotlivá políčka na formulářích.
 • Lepší konstrukce hlavního stromu lokalit a technologií.
 • Licencování na počet souběžných přístupů.

Významné vlastnosti systému EFAS, které umožňují jeho reálné využívání v největších podnicích a organizacích

 • Volnost návrhu formulářů i datového modelu.
 • Vytváření celých modulů implementačně.
 • Přímé zobrazování výkresové dokumentace DWG a výměna BIM dat

Tyto specifické vlastnosti umožňují reálný rozběh systému EFAS u našich zákazníků, klade minimální požadavky na analytické schopnosti odpovědných osob zákazníka. Velkou část procesů je možno dotahovat za chodu a průběžně.

Systémová integrace IS EFAS

IS EFAS je třívrstvá aplikace poskytující rozhraní k propojení s jinými informačními systémy:

 • databázová vrstva běží na databázovém serveru MS SQL Server (2008 a vyšší) 
 • aplikační vstva běží na aplikačním serveru nebo formou client-server (Windows Server)
 • prezentační vrstva je těžký klient běžící na stanici vyžadující OS Windows (7/10)


Aplikace jsou postaveny na platformě Microsoft .NET Framework verze 4.6 nebo vyšší.

Podpora provozu IS EFAS

Cílem podpory je zajistit průběžný dohled při užívání informačních systémů tak, aby byly v co nejkratším čase řešeny problémy nebo neefektivity vzniklé při provozu.

Podpora zahrnuje:

 • Poskytování informací k IS EFAS.
 • Školení koncových uživatelů a předání potřebných informací správcům.
 • Instalace softwaru nebo jeho nových verzí.
 • Dohled na místě při zahájení provozu.
 • Poradenství v oblasti zabezpečení dat.
 • Telefonické konzultace v pracovní době.
 • Řešení incidentů a chybových stavů informačního systému

Implementace informačního systému EFAS 

EFAS je síťový distribuovaný systém postavený na nejmodernější technologii Microsoft.NET a na robustním databázovém stroji Microsoft SQL Server (2008/2019). Technologie a jeho plná parametrizovatelnost s možností definice a konfigurace vlastních stavebních a technologických entit z něj činí naprosto otevřený systém, který nabízí standardní řešení i pro specifické zákazníky.