Technologické zařízení budov

  • Každé technologické zařízení má vlastní kartu se základními údaji a umístěním. 
  • Pro jednotlivá zařízení je možno sledovat a plánovat činnosti úplně stejně jako pro stavební objekty. 
  • Interaktivní výkresy pro technologická zařízení - je možno provádět výběry jednotlivých zařízení přímo ve výkresech, které zobrazují vnitřní dispozice hal, sledování nákladů a časů v revizích, údržbě a dalších plánovaných činnostech.