Zdravotnictví

 • Karty jednotlivých zařízení jsou uživatelsky volně upravitelné
 • Seznamy zařízení dle libovolných kritérií z karet
 • Sledování umístění zařízení
 • Přikládání fotografií a dalších dokumentů
 • Půdorysné zakreslení stacionárních větších celků
 • Jednotlivá zařízení mohou být zakreslena v půdorysech
 • Sledování periodických i neperiodických činností na zařízeních
 1. BTK
 2. Revize
 3. Kalibrace
 4. Údržba
 5. Opravy
 6. Preventivní prohlídky
 • Střediska a zaměstnanci
 • Aplikace umožňuje vést seznam středisek a seznamy zaměstnanců včetně kontaktů.
 • Dodavatelé a servisní organizace
 • Žádanky na provedení oprav a dalších činností
 • Žádankový systém umožňuje uživateli přímo vybírat, na kterém zařízení je problém a žádat o nápravu.  
 • Žádankový systém s modulem zdravotnické techniky ve variantě s mobilními čtečkami čárových kódů umožňuje implementovat standardní řešení i pro velké organizace, šetří náklady a zavádí nejvyšší standard v této oblasti.