Proč zavádět CAFM?

 • redukce provozních nákladů
 • zvýšení efektivity pracovníků v jejich základním podnikání
 • úspora a kvalitnější využití prostor
 • přísnější a efektivnější evidence a správa nemovitostí a majetku
 • prodloužení životnosti majetku
 • konkretizace osob, které zajišťují komunikaci
 • využití synergického účinku
 • jednotný systém in/outsourcingu
 • redukce konfliktů mezi interními a externími dodavateli služeb
 • integrace a koordinace všech požadovaných podpůrných služeb
 • transparentnost stavu a kvality služby a nákladů na její provedení
 • implementace analýz životních cyklů prostředků