Výsledky aplikace CAFM

Nasazením CAFM systému je mimo jiné vyvedena významná část znalostí z hlav pracovníků do sdíleného databázového systému. Tato vlastnost je významná v delším časovém horizontu, způsobuje postupné budování znalostní báze („knowledge base“) a to způsobuje zastupitelnost pracovníků a v konečném důsledku pozitivně přispěje k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace.