Výrobní technologie

 • Kontrola stávající výkresové dokumentace jednotlivých stavebních objektů
 • Doměření skutečného stavu stavebních objektů
 • Zakreslení výkresové dokumentace stavebních objektů v programu AutoCAD 
 • Zaměření technologických zařízení
 • Zakreslení technologických zařízení do výkresové dokumentace stavebních objektů v programu AutoCAD
 • Převod výkresové dokumentace do informačního systému EFAS
 • Propojení zařízení s výkresy
 • Zpracování základních karet a dokumentace technologických zařízení
 • Pro každé zařízení je možno sledovat libovolná data. Uživatelsky je možno sledované údaje volně parametrizovat.
 • Přiložení dokumentů k technologickým zařízením
 • K technologickým zařízením je možno přiložit elektronickou dokumentaci např. fotografie, návody na údržbu, schéma zapojení, textové dokumenty, dokumenty MS Office aj.
 • Nastavení revizí technologických zařízení na základě podkladů dodaných výrobcem k jednotlivým zařízením a dále dle platných norem ČSN.
 • Nastavení kalibrací technologických zařízení
 • Nastavení provozu a provozní údržby technologických zařízení
 • Doplnění historie oprav technologických zařízení