Facility management

Facility management je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy, které podporují hlavní činnost společnosti. Podpůrnými činnostmi se rozumí ty procesy, které nesouvisí s hlavním předmětem činností firmy. Mezi podpůrné procesy tak můžeme zařadit např. správu vozového parku, řízení energií, řízení externích vztahů, evidenci majetku, řízení nájmů atd. 

CAFM (computer-aided facility management) - programový systém pro správu podpůrných činností založený na grafickém znázornění správy prostor a zařízení. Systémy CAFM slouží k zefektivnění podpůrných procesů a vytvoření informačních zdrojů pro rychlé rozhodování managementu společnosti.

Poradenství v oblasti facility managementu

  • Návrh optimálního řešení 
  • Metodická podpora pasportizace (značení a kódování prvků) 
  • Analýza uživatelských potřeb, doporučení a stanovení kritérií pro výběr vhodného řešení FM