Informační systém EFAS

Rozšiřujeme možnosti implementace procesů našich zákazníků prostřednictvím pokročilého IT řešení.
Třetí generace našeho IT systému má nejpokročilejší možnosti nastavení, vyšší záběr implementovatelných funkcionalit a standardů. Podporuje integraci na ERP systémy NAVISION, Qi, SAP, AMIS a daší systémy našich zákazníků.

EFAS je skládačka komponent a implementační prostředí, ve kterém vytváříme standardizovaná řešení pro naše zákazníky. K tomu jsme zapracovali vybrané funkcionality EFASe do prostředí Androidu v mobilní aplikaci EFASDroid.Příklad implementovaného hlavního okna pro správu budov z naší skládačky.


S možností vizualizací statistik, například využití budov jednotlivými středisky.

Dalším příkladem je registr objednávek.

Registr smluv.

Dispečink žádanek.

Systém pro sledování využití techniky velkých nemocnic.

Registr revizí a technických kontrol.

Komplexní správa zdravotnických přístrojů.EFASDroid

...