EFA NEW

30.11.2016

  • Reg. č.: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0007693

Dne 1. 12. 2016 bude zahájena realizace projektu s názvem "EFA NEW". Na podporu realizace projektu byla dne 22. 11. 2016 podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu ICT a sdílené služby – Výzva II, tvorba nových IS/ICT řešení. Předmětem projektu je vytvoření nového softwarového řešení pro integrovaný facility management. Jedná se o IS modulárního řešení, který pokryje podpůrné procesy organizací moderních a technologicky pokročilým způsobem.

Zpět na seznam novinek