EFA NEW

20.10.2017

  • Reg. č.: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0007693

Dne 19. 10. 2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovaci (OP PIK), programu ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení, kterým je projekt "EFA NEW" oficiálně schválen ke spolufinancování z prostředků strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR. Předmětem projektu je vytvoření nového softwarového řešení pro integrovaný facility management. Jedná se o IS modulárního řešení, který pokryje podpůrné procesy organizací moderních a technologicky pokročilým způsobem.

Zpět na seznam novinek