EFA NEW

31.1.2018

  • Reg. č.: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0007693

Dne 31. 1. 2018 byla ukončena realizace projektu s názvem "EFA NEW" (realizace trvala 14 měsíců od 1. 12. 2016). Projekt byl podpořen dotací v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu ICT a sdílené služby – Výzva II, tvorba nových IS/ICT řešení. Výstupem projektu je vytvoření nové pokročilé verze informačního systému pro integrovaný facility management s využitím nejnovějších technologií, které jsou k dispozici na trhu. Výsledný informační systém umožňuje nastavit jednotlivé funkcionality dle konkrétních požadavků koncového zákazníka. Významným přínosem pro uživatele je možnost samostatného nastavení pracovního prostředí a modulů informačního systému bez znalosti programování či zvláštního zásahu programátora. V rámci podpořeného projektu byla vytvořena dvě nová pracovní místa.

Zpět na seznam novinek