EFAS Season One - nové moduly pro zdravotnictví

30.9.2019

Pracujeme na nových modulech v oblasti zdravotnictví.

Sesterský modul

Moderní prostředí pro zdravotnický personál, ve kterém povede požadované agendy. Mimo evidenční požadavky existuje předpoklad možného snížení četnosti nežádoucích příhod spojených s používáním zdravotnických přístrojů. Předmětem modulu jsou tyto funkční okruhy: Sledování použití přístrojů na pacientech, Evidence provedení kontroly obsluhou přístroje dle požadavků z návodu k obsluze přístroje, Zobrazení návodů k obsluze přístrojů v elektronické podobě.
Logistika léků

Pohyb léků v rámci nemocničního zařízení je poměrně složitý proces začínající evidencí v nemocniční lékárně, obsahující výdej na jednotlivá oddělení a končící podáním léků konkrétnímu pacientovi. Typicky tento proces v nemocnici nemá přímé srovnání mezi příjmem léků na oddělení a výdejem "do" pacientů. Příjem na oddělení je evidován, ale není detailně porovnáván s podáním pacientům. Chceme pomoci nemocnicím šetřit náklady na léky postupným zavedením funkcí kontroly, jestli byly všechny léky podány pacientům. Pro tento výsledek je však třeba podchytit komplexní proces logistiky léků. Modul bude založen na PDA zařízení, které pomocí displeje komunikuje s operátorem v lékárně. Jako datové vstupy do zařízení budou sloužit propojení na sw lékárny: Apotheke. Předpokládáme vzájemné propojení mezi systémy na obou stranách. Funkce modulu budou automatizovat proces vychystávání léků v nemocniční lékárně, evidenci převozu léků a příjem léků na oddělení. PDA zařízení používající modul bude mít operační systém Android.

Zpět na seznam novinek