EFAS Season One - nové moduly pro průmysl

10.1.2020

Pracujeme na nových modulech EFAS v oblasti průmyslu.

Sklad údržby

V souvislosti s evidencí opakovaných činností v průmyslu evidujeme požadavek na zapracování operativní evidence "příručního" skladu údržby. Typicky se jedná o účetně neexistující sklad, který vzniká hromaděním nakoupených položek v souvislosti s prováděním údržby technologických zařízení a budov. Vždy je nakoupeno o něco více položek, než se reálně spotřebuje, a tak je v průběhu času zaplněno několik místností materiálem v hodnotě stovek tisíc Euro. V takovém rozsahu je již ekonomicky zajímavé pohyb položek nějakou formou evidovat. Evidence nemusí být přísně účetní, stačí technická forma: co kdo a kdy nakoupil a co kdo a kdy spotřeboval při údržbě s vhodnou formou sumárních pohledů.


Modul bude připraven s těmito funkcionalitami
  • Evidence položek čárovým kódem
  • Evidence položek v modulu s množstvím a pořizovacími cenami, lokalitou uložení
  • Příjemky položkové (datum, dodavatel, číslo dokladu, částka s / bez DPH, název položky / číslo existující karty)
  • Výdejky položkové (datum, výdejce, vydané položky, poznámka k výdeji)
  • Zobrazení aktuálního stavu skladu a pohled na stav v konkrétním čase v historii


Evidence a pohyb náhradních dílů

Náhradní díly a jejich vztah ke konkrétním technologickým zařízením / typům zařízení je předmětem evidence v tomto modulu. Cílem je vytvořit systém evidence náhradních dílů jako položek (v EFAS se bude jednat o Atomy) s vazbou na Typ technologického zařízení. To umožní smysluplně vést seznam vhodných náhradních dílů k objednání pro konkrétní položky techniky v databázi.Modul bude připraven s těmito funkcionalitami
  • Seznam náhradních dílů s vazbou na typ technologického zařízení
  • Při evidenci opravy / opakované činnosti možnost volit požadavek na konkrétní náhradní díl
  • Při evidenci opravy / opakované činnosti vedení seznamu požitých náhradních dílů
  • Automatizované objednávání náhradních dílů


Zpět na seznam novinek