EFAS Season One - nové společné moduly

18.6.2020

Pracujeme na nových společných modulech EFAS.

Manažerské sestavy a reporting

Informační systém EFAS obsahuje funkčnosti, které umožňují obstojně řídit operativu v údržbě a správě techniky podniků. Systém obsahuje detailní informace o položkách a plánuje / eviduje na nich úkony, výkony, náklady na provoz. Je však třeba překročit hranice řízení operativy a pomoci více v rozhodování vedoucích pracovníků. Pro rozhodování o dalších investicích a strategii je k dispozici velké množství provozních dat v různých "zákoutích" systému ve formě seznamů. Potřebujeme vytvořit funkční celek, který bude manažerské výstupy a reporty poskytovat v přehledné formě a těžit existující data pro manažerská rozhodování do agregací a trendů.Modul uživatelských konfigurací

EFAS je obecně naprogramovaný informační systém, který je možno na implementační bázi konfigurovat tak, aby vypadal konkrétně a vyhovoval požadavkům zákazníka. Ve skutečnosti je: • soustavou komponent jako je textové pole, seznam, filtr, report, datumové pole, okno se záložkami a podobných • soustavou vztahů mezi komponentami • datovými zdroji pro formuláře jako je seznam přístrojů, seznam objednávek a podobně Konkrétní sestavení do celku provádí zkušení analytici / implementátoři u každého zákazníka zvlášť. Ze strany uživatelů systému EFAS vnímáme požadavky na zpřístupnění vhodných částí konfigurací jim samotným tak, aby mohli systém customizovat z významné části sami. Na tyto objektivní požadavky chceme zareagovat vytvořením modulu uživatelských konfigurací jako vybrané podmnožiny z maxima implementačních nastavení, kterými systém EFAS disponuje. Je třeba funkcionality vytknout, zabezpečit jejich nastavení nezkušenými uživateli tak, aby nemohlo dojít k narušení integrity již naimplementovaného systému. Výsledkem bude existence LightDesigneru, který umožní provádět vybrané konfigurace samotnými uživateli systému EFAS.Integrace CAD na 3D BIM model

BIM je aktuálním trendem v projektování staveb. Zavádění BIM do provozní správy budov je v legislativním procesu a je třeba se na tento požadavek připravit. Pro nás to znamená stávající CAD funkcionalitu rozšířit významným způsobem o nový modul, který bude umět pracovat s BIM daty a bude podporovat výměnu dat dle standardů. 3D BIM modelování podporují dva lídři trhu s CAD systémy pro projektování: Autodesk s produktem Revit a GraphiSoft s produktem ArchiCAD. Naše CAD komponenta umí zobrazovat data založená na technologii Autodesku 2D DWG.Zpět na seznam novinek