EFAS Season Two

Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024495

Název projektu: EFAS Season Two

Zkrácený název: EFAS Season Two

Doba trvání: 01. 04. 2021 - 31. 03. 2023

Výstup projektu: Softwarové řešení

Stručný obsah projektu:

Dne 01. 04. 2021 byla oficiálně zahájena realizace projektu s názvem „EFAS Season Two“. Na podporu realizace byla dne 14. 01. 2021 podána Žádost o podporu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) , programu podpory APLIKACE VIII. Cílem projektu bylo zavedení nových modulů do IS EFAS, které poskytnou zákazníkům nové funkce žádaných oblastí facility managementu (Registr smluv, Registr veřejných zakázek, Dezinfekce a sterilizace). Dále bylo jádro rozšířeno o nové obecné funkce, díky kterým bude jednodušší správa, nasazení a parametrizace u stávajících i nových zákazníků. Výstupem projektu je software.

Výše zmíněný projekt je spolufinancován ze Strukturálních fondů EU, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu podpory Aplikace VIII.

Zpět na seznam novinek