Reference - Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

Provedené práce:

  • pasportizace místností, chodeb a schodišť
  • pasportizace venkovních ploch a inženýrských sítí
  • zavedení jednotného systému značení místností
  • zpracování revizí, nastavení pravidelných prohlídek a údržby
  • implementace IS EFA pro správu stavební části